Category Archives: GPS

GPS Tracking เชิงพาณิชย์ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

GPS Tracker เป็นอุปกรณ์สำหรับคำนวณพิกัดและกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำของวัตถุ อุปกรณ์นี้ทำงานโดยอาศัยการรับสัญญาณ GPS เป็นหลัก GPS Tracking ย่อมาจาก Global Positioning System ดังนั้นอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน GPS จึงมักถูกอ้างถึงเพื่อใช้ในการตรวจจับตำแหน่งของวัตถุใดๆ เช่น ยานพาหนะ คน สัตว์ หรืออะไรก็ตาม อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน GPS ทั้งหมดมีโมดูล GPS Tracking สำหรับคำนวณระบบพิกัด เครื่องติดตาม GPS Tracking จะบันทึกข้อมูลตำแหน่งโดยใช้เทคโนโลยีการระบุตำแหน่งทั่วโลกและ GPS Tracking จัดเก็บข้อมูลนี้ไว้ในตัวติดตาม ข้อมูลที่บันทึกไว้นี้จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ตรงกลาง GPS Tracking โดยใช้โมเด็มดาวเทียมที่ฝังอยู่ในเครื่องเพื่อทำการคำนวณพิกัดและเพื่อแสดงตำแหน่ง เทคโนโลยีการจัดตำแหน่งทั่วไปนี้มีบทบาทสำคัญในชีวิตของเราซึ่งได้รับจากประสบการณ์ที่ดีในการดูสถานการณ์ที่มีวัตถุที่ต้องการ ตัวอย่างหนึ่งคือเราสามารถระบุ GPS ที่ซับซ้อนในฝูงบินเชิงพาณิชย์ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และดูตำแหน่งที่แม่นยำของยานพาหนะหรือวัตถุได้อย่างง่ายดาย ในปัจจุบัน เป็นเรื่องปกติที่จะใช้ระบบติดตาม GPS ในหลายพื้นที่ เช่น การติดตามยานพาหนะ การติดตามมือถือ และการติดตามรถ เป็นต้นอันที่จริง การติดตามระบบ GPS Tracking ได้เปลี่ยนวิธีที่เราใช้ค้นหาเส้นทางเมื่อต้องเดินทางไกล … Continue reading →

Posted in: GPS, สินค้า