Category Archives: ประกัน FWD

การประเมินมูลค่าของการประกัน FWD แบบมีกำหนด

การวางแผนประกัน FWD เป็นสิ่งสำคัญเพราะจะช่วยให้คุณตัดสินใจลำดับความสำคัญได้อย่างถูกต้องเมื่อเลือกตัวเลือกประกันชีวิตของคุณ คุณต้องทำความคุ้นเคยกับแนวคิดพื้นฐานบางอย่างในขณะที่มองหาประกันชีวิต คุณต้องระมัดระวังในการเลือกจำนวนความคุ้มครองและระยะเวลาในกรมธรรม์ของคุณ ปัจจัยเหล่านี้มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจผลลัพธ์ของนโยบายของคุณ คุณสามารถคำนวณจำนวนความคุ้มครองได้โดยใช้เครื่องมือประเมินออนไลน์หรือศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ตัวเลขของคุณเอง ทรัพย์สินของคุณจะต้องได้รับการพิจารณา ประกัน FWD เพื่อประเมินว่าคุณต้องการอะไรเพื่อให้ครอบคลุม ความต้องการของผู้ที่อยู่ในอุปการะของคุณ จำนวนความคุ้มครองสำหรับประกันชีวิตและระยะเวลาเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุผลประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ของคุณ ในการเลือกระยะเวลา คุณต้องทราบอายุขัยของคุณ อายุขัยเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งกำหนดโดยสภาวะสุขภาพและอายุของคุณ ณ เวลาที่ซื้อกรมธรรม์ ไลฟ์สไตล์และอาชีพของคุณมีความสำคัญเมื่อตัดสินใจอายุขัยของคุณ โดยพื้นฐานแล้ว อะไรก็ตามที่อาจส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีทางร่างกายของคุณถือได้ว่าเป็นปัจจัยในการคำนวณอายุขัย หากคุณสูบบุหรี่ ถือเป็นปัญหาด้านไลฟ์สไตล์ ประกัน FWD ซึ่งอาจทำให้ผลประโยชน์การประกันของคุณลดลงอย่างมาก คุณต้องพิจารณาการสูบบุหรี่ใหม่หากต้องการโอกาสที่ดีกว่าจากนโยบายของคุณ ประกัน FWD จะช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นกับคุณ และยังทำให้อัตราการประกันในกรมธรรม์ของคุณลดลงด้วย ในทำนองเดียวกัน หากลักษณะการประกอบอาชีพของคุณทำให้คุณได้รับอันตรายทางกายภาพ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของกรมธรรม์ประกันชีวิตของคุณ หากคุณเป็นมืออาชีพด้านกีฬาผจญภัย คุณอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงในที่ทำงานซึ่งคนทำงานทั่วไปไม่เป็นที่รู้จัก นี่คือสิ่งที่ทำให้คุณเสี่ยงต่ออันตรายทางกายภาพมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมืออาชีพทั่วไป ซึ่งจะช่วยลดอายุขัยของคุณและเพิ่มอัตราการประกัน ผลประโยชน์ประกันชีวิตระยะยาวต้นทุนต่ำของคุณจะแปรผกผันกับปัจจัยที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของคุณ คุณต้องไปตรวจสุขภาพก่อนตัดสินใจซื้อประกันเพื่อพิจารณาว่าสุขภาพของคุณดีเพียงพอหรือไม่ หากมีปัจจัยด้านสุขภาพที่ทำให้อายุขัยของคุณสั้นลง ก็อาจทำให้ผลประโยชน์การประกันของคุณลดลงได้มาก หากคุณมีความดันโลหิตสูงหรือระดับคอเลสเตอรอลสูง ถือว่าไม่ดีต่อสุขภาพโดยทั่วไป มันสามารถก่อให้เกิดภาวะสุขภาพหลายอย่างและสร้างภาวะแทรกซ้อนในอนาคตได้ หากคุณมีอาการป่วยหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ก็อาจกลายเป็นเรื่องยากที่จะได้รับผลประโยชน์การประกันตามกรมธรรม์ของคุณ คุณอาจถูกปฏิเสธสิทธิประโยชน์ประกัน FWD ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของภาวะสุขภาพของคุณ หากคุณถูกปฏิเสธการประกันชีวิต คุณสามารถเลือกไม่มีประกันชีวิตระยะยาวสำหรับการสอบทางการแพทย์ ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีอาการป่วย     รายละเอียดเพิ่มเติม: https://phoenixfwd.com/

Posted in: ประกัน FWD